Cilj treninga je da:

 • – naučite da se odbranite;
 • – pripremite sebe na moguće stresne situacije;
 • – steknite samopouzdanje;
 • – se suočite sa strahom u neočekivanim situacijama;
 • – sačuvajte svoj mir;
 • – steknete fizičku kondiciju;
 • – ne postanete žrtva nasilnika;

Grupe tehnika za obradu:

 • – Poluge i prtisci na vitalne tačke tela;
 • – Odbrana od pretnje i napada nožem;
 • – Odbrana od napada i pokušaja silovanja;
 • – Odbrana od napada palicom;
 • – Korišćenje priručnih sredstava za samoodbranu ;
 • – Odbrana od pretnje pištoljem;
 • – Odbrana od napada (udarci rukom, nogom, laktom, kolenom);
 • – Tehnike bacanja;
 • – Odbrana od napada hvatom za deo tela ili obuhvatom oko tela;
 • – Parterne tehnike.
 • – Program namenjen isključivo ženama;

Redovni treninzi:

 • – JU-JUTSU takmičarski deo:
 • – borbe
 • – Sve gore navedene tehnike se obrađuju kroz redovne treninge.
 • – duo sistem (prikaz tehnika)

Individualni treninzi:

Individualni trening je jedan od najpouzdanijih i najcenjenijih načina u realizaciji planiranog treninga pojedinca kako u svetu tako i kod nas.

Treneri će Vam pomoći da najefikasnijim metodskim postupkom savladate efikasne tehnike samoodbrane.
Izvršili smo podelu na grupe tehnika, gde se iz savake grupe, određeni broj tehnika obrađuje kroz 12 situacionih treninga. Na ovakav način se postiže najbolji efekat treninga. Akcenat je na pravilnom izvođenju tehnika, višestrukom ponavljanju, jer ako se pogrešno nauči tehnika, ona ostaje zacrtana u svesti kao pogrešna, može se korigovati, ali ne i ispraviti u potpunosti. Cilj treninga je da korisnik u potpunosti ovlada tehnikama i dovede ih do perfekcije.

Treninzi se održavaju i organizuju u dogovoru sa korisnikom.

Kondicioni treninzi (individualni i grupni)

Časovi specijalnog fizičkog obrazovanja (SFO):

Časovi specijalnog fizičkog obrazovanja namenjeni su pripadnicima bezbednosnih službi, studentima kriminalističko policijske akademije i akademije bezbednosti.